LEGO® SERIOUS PLAY®

SpeelCreatie is een Certified Facilitator van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode. LEGO® SERIOUS PLAY® is een methode voor strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, planvorming en innovatie. Met de LEGO® SERIOUS PLAY® methode kan iedereen met de LEGO-steentjes  kennis en inzichten inbrengen in een overleg. Het is een speelse en zeer effectieve methode!

Betekenis geven

Bij de LEGO® SERIOUS PLAY® methode krijgen de deelnemers een vraag. En bouwen zij met de LEGO-steentjes het antwoord op deze vraag. Met het model geven de deelnemers betekenis aan het antwoord op de vraag die gesteld is. Soms zijn onderwerpen moeilijk onder woorden te brengen. Met de LEGO® SERIOUS PLAY® worden deze onderwerpen vastgelegd in tastbare modellen en metaforen. Je ziet en ervaart hierbij het antwoord dat je wilt geven. En met behulp van het model ben je in staat je antwoord te geven.

SpeelCreatie LEGO Serious Play LEGOSeriousPlay

100% participatie

De deelnemers geven zelf betekenis aan hun gebouwde modellen. En vertellen zij hun eigen verhaal aan de andere deelnemers. De facilitator en de andere deelnemers stellen verhelderende vragen, delen nieuwe inzichten en benoemen onderlinge verbanden. Elke deelnemer is op deze manier 100% betrokken bij het proces. Met de LEGO® SERIOUS PLAY® methode levert iedere deelnemer een bijdrage aan het creëren en realiseren van de oplossing. Kennis wordt vergroot en inzichten worden gedeeld. De uitkomst van een LEGO® SERIOUS PLAY® workshop is dan ook altijd een oplossing waar iedereen een gelijkwaardige bijdrage aan geleverd heeft.

Stel je eens voor. Dat iedereen gezien wordt in een bijeenkomst. Dat de denkkracht van alle deelnemers van een vergadering benut wordt. Dat iedereen een stem heeft en aan het woord komt. En dat een meeting een resultaat oplevert waar iedereen een bijdrage aan heeft gehad. En stel je eens voor dat iedereen met plezier meewerkt aan het vinden van antwoorden. Meerdere antwoorden op complexe en ingewikkelde vragen. Dat is waar de LEGO® SERIOUS PLAY® methode over gaat.

SpeelCreatie LEGO Serious Play LEGOSeriousPlay

Merk jij dat ook weleens in workshops en bijeenkomsten? Een aantal mensen is veel aan het woord en een aantal mensen zegt weinig tot niets. En dat daardoor de workshop minder resultaat oplevert dan je wilt? Met de LEGO® SERIOUS PLAY® methode wordt je workshop 100% effectief. Met 100% participatie en 100% fun. En met een duurzaam resultaat.

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode is ontwikkeld door LEGO in samenwerking met de IMD Business School in Lausanne (Zwitserland). Het is gebaseerd op recente kennis over systeemdenken, neurowetenschap, strategie en game-ontwikkeling. Meer informatie over de LEGO® SERIOUS PLAY® methode is te lezen op www.LEGO.com.