Een Taal Erbij

Snel de kernvraag vinden

Bij de methode “Een taal erbij” worden Duplo® poppetjes gebruikt. En met de Duplo® poppetjes gaan we de vraag van de klant visualiseren en kan de klant de vraag ook ervaren. Het resultaat hiervan is dat we op deze manier snel en effectief tot de kernvraag komen.

Deze methode maakt gebruik van de kracht van systeemopstellingen en systemisch werken.

SpeelCreatie LEGO Serious Play LEGOSeriousPlay